Våre Harehunder

Det vil alltid være gode hunder i hver rase, og hvem rase en velger kommer mye av arv. Er man vokst opp med en rase har en lett for å ta med seg denne livet ut. Det er jo også slik at en gjerne skaffer seg hund etter bruk, derfor vil det også oppstå forskjellige syn på hva en god harehund er. Totalt i Norge så nærmer vi oss 3500 registrerte medlemmer i NHKF, det er også bortimot 1000 jegere som bare er medlemm av en rasering og derfor ikke kommer med i NKK sin statistikken. Det er også en stor del som bare er medlemm i NJFF og lokallag også disse kommer heller ikke med i NKK sin statistikk, og disse tallene vet vi ikke hvor store er men det jobbes med en kartlegging. Men alt i alt kan en med sikkerhet si at det totalt er over 5000 registrerte harejegere i forskjellige register her i Norge. I gruppe 6/4 som våre hunder kommer under så er det 12 raser som NHKF har forvaltningsansvaret for. Det vil her komme en kort presentasjon av disse, men først så presenterer vi det vi jager på

 

 

 

Hare

Rev

Rådyr

Hjort

Slik som utviklingen nå er så vil det hele tiden komme søknad om innførsel av flere raser, og til slutt så vil NHKF få forvaltnings ansvar for disse også. Men for øyeblikket så er det 12 raser.

 

Beagel

 

 Drever

Dunker

Finskstøver

Haldenstøver

 

Hamiltonstøver

 

Hygenhund

 

Istariskstøver

Luzernstøver

Schillerstøver

 

Schweizerstøver

Smålandsstøver

Tilbake